Ved projektering af nybyggeri såvel som ved efterisolering kan det være nødvendigt at vide omtrent hvor stort varmetabet målt i brændselsforbrug er pr. m2 bygningsdel.

Opvarmningsform

Brændselstype Enhed Temperaturfald
 
°C

Brændselsforbrug for bygningsdel

  Antal m2 U-værdi Brændselsforbrug pr. år
Bygningsdel
 
 
Efter evt. efterisolering  
 
 
Besparelse som følge af efterisolering