Lonny Brettschneider hjælper dig i gang med Studieporten et prøveabonnement på Byggedata og svarer på spørgsmål.

Ring på tlf. 70 12 06 00 /
44 89 06 05 eller send en mail.

Velkommen til Byggedata 

Byggedata er et professionelt søgningsværktøj, der er dybt forankret i hele byggebranchen.

Det bruges af projekterende, rådgivere, bygherrer, konstruktører og mange andre, der har brug for at holde sig opdateret på lovområdet uden at spilde en masse tid på informationssøgning.

En faglig redaktion indsamler, sorterer og indarbejder al lovstof og alle relevante dokumenter og publikationer, der ligger til grund for byggeriet i Danmark, herunder fx Danske Standarder, SBi-anvisninger, BYG-ERFA blade, vejledninger fra Brand- og Sikringsteknisk Institut og meget mere.  

Som abonnent kan du få adgang til alt dette ét sted.

Læs mere om Byggedata her

Byggedatas abonnementsstruktur sikrer, at du kun betaler for det, du har brug for. Når du har købt et abonnement, kan du tilkøbe det eller de tillægsabonnementer, du har behov for.

Læs mere om tillægsabonnementer her


Branddata

Arbejder du med brandsikring af byggeri, er der en række love, regler og vejledninger, som det er nødvendigt at have adgang til. Alle disse og meget mere har Byggedata i samarbejde med DBI udvalgt og struktureret i produktet Branddata. 

Du kan tegne et selvstændigt abonnement på Branddata eller du kan tilkøbe det som tillægsabonnement, hvis du i forvejen har et abonnement på Byggedata. 

Læs mere om Branddata her eller se mere i videoen.Få alle opdateringer på en ugentlig mail

Som en ekstraservice sender Byggedata hver fredag alle ugentlige opdateringer ud i en nyhedsmail.  

Tilmeld dig nyhedsmailen her